Spolek Runway

Spolek Runway, z. s. vznikl na základě několikaleté zkušenosti s organizováním a přípravami letního tábora Runwaycamp.
Hlavní účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost ve prospěch ochrany a vzdělávání dětí a mládeže a práce s dětmi a mládeží s cílem šíření křesťanských hodnot mezi mladými lidmi.

Statutárním orgánem Spolku je předsednictvo, které je tříčlenné a je tvořeno předsedou a dvěma místopředsedy; nejvyšším orgánem Spolku je členská schůze tvořená všemi řádnými členy, kontrolním orgánem Spolku je kontrolní komise.

Navenek jedná jménem Spolku Předsednictvo. Každý člen Předsednictva je oprávněn jednat jménem Spolku samostatně, s výjimkou právních jednání, která svou hodnotou překračují limit 100 000, - Kč, kdy je oprávněn jednat předseda Spolku spolu s alespoň jedním z Místopředsedů.

Základní údaje:

Sídlo spolku:       K Rotundě 12, 128 00 Praha 2
IČO:          144 42 574
Číslo bankovního účtu:   2002206706 / 2010
Kontaktní e-mail:     info@runwaycamp.cz
Kontaktní telefon:     724 949 935 (Michal Němeček, předseda spolku)
ID datové schránky:   txjan28